Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere som kun vanskeligt kan komme til tandlægen.

Hvad er omsorgstandplejen? 

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen henvender sig derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps. I Glostrup Kommune er det udelukkende den kommunale tandpleje, der varetager omsorgstandplejen. 

 

Kan jeg bruge omsorgstandplejen? 

Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Det er kommunens visitatorer, som vurderer, om du kan blive visiteret. Du kan kontakte Visitationen i Glostrup Kommune på telefon 4323 6677 eller sende en mail til visitationsenheden@glostrup.dk

 

Hvorfor er der omsorgstandpleje? 

Målet for omsorgstandplejen er at give patienterne en tilværelse uden smerter og gener fra tænder og mundhule, samt at vedligeholde eksisterende tandstatus. Omsorgstandplejen udføres i borgerens eget hjem og på plejecentrene og eventuelt klinik. Derfor tilbyder omsorgstandplejen ikke de samme behandlinger som i almen praksis, da det langt fra er alle behandlinger, der kan udføres med mobilt udstyr. 

 

Omsorgstandplejen udfører helst ikke større behandlinger, end patienten selv ønsker, og behandlingsforslaget støttes i høj grad af plejepersonalets viden om den enkelte patient. Vi tilstræber, at ulempen ved selve behandlingen aldrig overstiger de fordele, vi ønsker at opnå. Tandplejeopgaven ses i sammenhæng med behandlingen af hele personen. 
 

Brugerbetaling 

Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 510 kr. i 2017. 2018 520kr . Beløbet opkræves af Glostrup kommune. 

 

Læs mere her 

På hjemmesiden www.omsorgstandplejen.org (vælg Glostrup Kommune) kan du læse mere om tilbuddet. Du kan gå til hjemmesiden om omsorgstandplejen her.
 

Kontakt omsorgstandplejen

Du kan ringe til os på telefon 2263 6948 eller 4396 0421 alle hverdage fra 9-14, dog holder vi lukket om onsdagen.