Tandregulering

Tandlægerne visiterer løbende børn med mulige tandstillingsfejl til en undersøgelse hos vores specialtandlæge. Specialtandlægen vurderer, om barnet reelt har tandstillingsfejl, der medfører behov for tandregulering. Specialtandlægen foretager vurderingen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer om tandregulering.  

Tandreguleringsbehandlingen skal forebygge og behandle tandstillingsfejl, der indebærer risici for skader på tænder, tandkød eller kæbeled. Tandregulering er en krævende behandling, og vi stiller store krav til samarbejde og mundhygiejne under hele behandlingsforløbet. 

Tandstillingsfejl, der udelukkende har kosmetisk betydning, er ikke omfattet af tilbuddet.

Bøvl med bøjlen uden for vores åbningstid?

Det er vigtigt, at du kan bruge bøjlen som aftalt. Ellers risikerer du, at tænderne rykker tilbage til den oprindelige stilling.

Er der knækket noget plastik?

Glat kanten - for eksempel med en neglefil.

Generer metaldelene?

Buk metallet forsigtigt, så det ikke trykker på tandkød eller andet. 

Er en bøjle med skrue blevet for stor eller stram?

Prøve at skrue baglæns på skruen indtil bøjlen kan komme på plads som ellers.

Er bøjlen for stram?

Brug bøjlen mere end ellers.

Er bøjlen blevet væk?

Kontakt os hurtigst muligt.

Er der noget, som stikker? 

Prøv at bukke det på plads med en teske, en ispind eller negl. Eller klip det af med en lille bidetang eller negleklipper. Lykkes det ikke, så sæt vat eller tyggegummi om stedet.

Er en ring eller knap gået løs?

Prøv at fjerne de små elastikker eller ståltråd, som holder knappen/ringen fast. Brug for eksempel en 3-i-en negleklipper. Derefter kan du fjerne knappen/ringen.

Brug ikke elastikker eller nakketræk på løse dele.

Går en tråd løs ved en eller flere tænder, skal den limes fast hos tandlægen indenfor få dage, så tænderne ikke flytter sig.